Contact de GROTE wegnaarghana VEILING! W.N.G. in de media
 
Dit is een initiatief van de stichting "Savannah-education"
 
Een bus voor Ghana
de leerlingen van het Twickel College Een aantal examen-leerlingen van het Twickel College uit Hengelo probeert geld in te zamelen voor de projecten die Savanne Onderwijs steunt in Ghana. Daarnaast willen zij een schoolbus met schoolspullen brengen naar hun leeftijdsgenoten op Nandom SSS. In totaal bestaat de groep uit tien leerlingen en vier chauffeurs/begeleiders.

Wat is Nandom SSS?
Nandom SSS is een middelbare school met bijna 700 leerlingen, allemaal jongens. Het is een kostschool, dit betekent dat de leerlingen op school wonen, eten en slapen en eens in de drie maanden drie weken naar huis mogen..
 
Waarom een schoolbus voor Ghana?
Middelbare school leerlingen in Ghana gaan vaak naar een kostschool. Dit is beter, omdat ze dan alleen met school bezig zijn. Wanneer ze thuis wonen missen ze namelijk veel lessen doordat ze moeten helpen op het land. Het nadeel is dat ze dan drie maanden lang niet van het schoolterrein afkomen. Af en toe zijn er wel activiteiten voor leerlingen in de vorm van een sporttoernooi of een debatwedstrijd met een andere school in het land. Men kan hier alleen vaak niet heen doordat er geen vervoer is. Momenteel heeft men op Nandom SSS een oude Bedford Truck die, hoewel eigenlijk bedoeld voor het vervoer van brandhout voor de keuken, wordt gebruikt om de jongens naar hun voetbalwedstrijd te brengen. De leerlingen uit Nederland zijn van plan een bus te kopen en deze zelf naar Ghana te brengen voor de leerlingen van Nandom SSS.
Hoe komen ze aan geld? Naast het aanschrijven van sponsoren hebben de leerlingen een aantal activiteiten gepland om geld mee in te zamelen. Er zullen een aantal loterijen, een veiling en een benefietfeest worden georganiseerd. Tevens hebben zij de hulp ingeroepen van hun oude basisscholen. Zelf steunen zij het project door hun eigen reiskosten te betalen. Met het opgehaalde geld worden twee busjes gekocht en zullen de leerlingen met begeleiders in juli 2007 naar Ghana rijden.

Wat gaan we doen
De reis van Hengelo naar Nandom zal ongeveer drie weken in beslag nemen. Vervolgens zullen de leerlingen een week op Nandom SSS verblijven en helpen met een boomplant project, een AIDS project en een kleuterschool.

Meer informatie
U kunt ook contact opnemen met Dick Elhorst (06-47594906, na 16.00 uur) Indien u deze projecten wilt steunen kunt u doneren t.n.v. Stichting Savanne onderwijs, Steijnstraat 66-II, 7551 GM Hengelo, giro 5064052. o.v.v. schoolbus`(evt subonderdeel aangeven) Alvast Hartelijk bedankt!!!

ICT Partner
 LuSaneT Group
Sponsoren
 Keijman